нов курс

Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 13:00 ч. Обучение.
Форма научастие: онлайн / присъствен


Основно съдържание на курса:
1. Сключване на трудов договор: особености при сключване на срочни трудови договори и при трудов договор за работа от разстояние.
1.1. Сравнение на съдържанието на трудовия договор за работа от разстояние и на трудовия договор за работа в офиса на предприятието.
1.2. Какви са законовите особености при сключване на различните видове срочните трудови договори.

2. Изменение на трудовото правоотношение: законови възможности за едностранно изменение на трудовия договор от страна на работодателя и въз основа на допълнително споразумение.
2.1. Какво следва да включи работодателя в допълнителното споразумение за преминаване от работа в офиса към работа от дома и обратно.

3.  Специална закрила на работника или служителя, по време на съществуване и при прекратяване на трудовото правоотношение.
3.1. Коментар за действията на работодателите при необходимост да изпълнят задължението за трудоустрояване на работник или служител и липса на работни места за трудоустроени при работодателя.

4. В случай, че са внесени законопроекти или е реализирана промяна в норми от Кодекса на труда или подзаконовите нормативни актове – същите ще бъдат коментирани по време на семинара.

Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие: онлайн / присъствен 
Онлайн - 
в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка. 
Присъствена  форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).


Цена90 лв. без начислен ДДС (108 лв. цена с ДДС). 
Цената е една и съща, и за двете форми на участие.
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
Онлайн участие
- презентация в електронен формат, консултации;
Присъствено участие
- печатни материали, презентация в електронен формат, консултации;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи.

Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации