Продължителност: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 15:00 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


През 2020 г се очакват съществени промени по ЗДДС, наложени от изменения на Директивите на ЕС, както и от развития в българската икономика.

Основно съдържание на курса:
1. Доставки на стоки – изменение в дефиницията.
2. Вътреобщностни доставки – новости в доказването на доставките.
3. Складиране на стоки до поискване в друга държава членка.
4. Последователни доставки на стоки.
5. Регистрация по ЗДДС – нови правила.
6. Други изменения в сила от 01.01.2020 г.
7. Актуални практики на Съда на ЕС.

Водещ курса: Владислав Ханджиев
Владислав Ханджиев е старши мениджър в PwC България с повече от 10 години опит в работата с големи български и мултинационални компании с основен профил косвени данъци.
Професионален опит
Владислав Ханджиев е участвал множество консултантски проекти за компании в сферата на производството, търговията, финансовата индустрия, фармацията, полезните изкопаеми, електронна търговия, както и някои от новите сектори в Българската икономиката, което се развиват напоследък като проучванията за нефт и газ, строителството на газопроводи др.подобни. Многократно е водил семинари в областта на ДДС за големи бългаски и мултинационални компании.

Образование и квалификация
Магистър по „Счетоводство и контрол“, член на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители във Великобритания (АССА).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации