нов курс

Продължителност: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 15:30 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание на курса:
Модул 1: Промени в ЗДДС през 2020 г. и очаквани промени през 2021 г
Продължителност на темата: 09:30 - 12:45 ч.
Лектор: Владислав Ханджиев

През 2020 г настъпиха промени в ЗДДС, свързани с вътреобщностната търговия и бяха намелени ставките за някои видове доставки. През 2021 г. се очакват някои съществени промени, свързани с електронната търговия в ЕС и сделките с услуги към крайни потребители в ЕС.
1. Промени във вътреобщностната търговия от 01.01.2020 г., вкл.:
- Вътреобщностни доставки – новости в доказването на доставките;
- Складиране на стоки до поискване в друга държава членка;
- Последователни доставки на стоки.
2. Регистрация по ЗДДС – нови правила от 01.01.2020 г.
3. Намаляване ставките на ДДС на ресторантьорски/кетъринг услуги, книги и детски храни.
4. Очаквани промени през 2021 г. в облагането на електронната търговия със стоки в ЕС и презграничните доставки на услуги към крайни потребители в ЕС.

Модул 2: Трансферно ценообразуване Нови правила за документиране на сделки между свързани лица
Продължителност на темата: 13:30- 15:30 ч.
Лектор: Eкатерина Алексова 

1. Трансферното ценообразуване в България.
Първата тема от обучението ще разгледа основните положения на трансферното ценообразуване и правната рамка в България:
- Принцип на независимите пазарни отношения;
- Правна рамка в България.
2. Задължения за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване. 
Втората тема от обучението ще разясни изискванията за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване съгласно новите законодателни промени:
- Задължения за изготвяне на документация;
- Съдържание на Местно досие / Обобщено досие;
- Практически съвети при изготвяне на документацията. 
3. Практика в сферата на трансферното ценообразуване.
По време на третата тема ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката по време на данъчни проверки и практика на ВАС:
- Примерни искания от НАП по време на данъчни проверки/ревизии;
- Повдигани теми по време на данъчни производства;
- Насоки за подготовка за данъчни проверка/ревизия
- Полезни практики на ВАС.


Водещи курса:
Владислав Ханджиев - 
старши мениджър в PwC България с повече от 10 години опит в работата с големи български и мултинационални компании с основен профил косвени данъци.
Професионален опит Владислав Ханджиев е участвал множество консултантски проекти за компании в сферата на производството, търговията, финансовата индустрия, фармацията, полезните изкопаеми, електронна търговия, както и някои от новите сектори в Българската икономиката, което се развиват напоследък като проучванията за нефт и газ, строителството на газопроводи др.подобни. Многократно е водил семинари в областта на ДДС за големи бългаски и мултинационални компании.
Образование и квалификация Магистър по „Счетоводство и контрол“, член на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители във Великобритания (АССА).

Eкатерина Алексова - старши мениджър Данъчни услуги в PWC България.
Професионален опит  Екатерина има опит в областта на корпоративните данъци, данък при източника, трансферното ценообразуване и местните данъци и такси. Участвала е в редица проекти, свързани с преструктуриране на дружества, due diligence, изготвяне на документации по трансферно ценообразуване, планиране на ценови модели и анализи на бизнес модели от гледна точка на трансферното ценообразуване.
Образование и квалификация Магистър по икономика (специалност Финанси), Университет Оснабрюк, Германия – Магистър по данъчно правни.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно изпратена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации