онлайн

Продължителност на курса: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: Онлайн


Основно съдържание:
1.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
- Минимален и максимален осигурителен доход.
- Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
- Нова процедура за спиране на обезщетенията и пенсиите.
- Ред за преизчисляване на пенсиите.
3.Получаване на пенсии от Универсален пенсионен фонд и от НОИ
- Изчисляване на пенсиите от НОИ на лицата, родени след 31.12.1959 г.
- Преходен режим за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ и обратно за лицата, на които им предстои да се пенсионират.
- Преходен режим за преизчисляване на пенсията или за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ за лицата, родени след 31.12.1959 г., които вече получават пенсия.
- Изчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд /проект за изменение на КСО/.
4.Промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
5.Промени в командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова практика на Съда на Европейския съюз. Очаквани промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.Водещ курса: адв. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване

Форма на участие: онлайн
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Цена80 лв. без начислен ДДС (96 лв. цена с ДДС). 
В цената е включено: презентации предоставени  от лектора.
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
В основание на платежния документ задължително се вписва: "номер на фактурата", която ще получите след изпращане на заявката или "име и фамилия  на участника".

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:

• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации