Продължителност на курса: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат: 
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Основно съдържание:
1. Закон за продължаване действието на разпоредби на:
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.;
- Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.;
- Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.;

1.1. Минимален осигурителен доход и минимална работна заплата;
1.2. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Освобождаване от данък и от осигурителни вноски разходите за ваучери за храна през 2023 г.
3. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ в сила от 1 януари 2023.
4. Промени в КСО влезли в сила през 2022 г.
5. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.
5.1. 
 Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/;
5.2. Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.


Водещ курса: адв. Зорница Димитрова – експерт по социално осигуряване

Формат: 
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:

• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации