Нов курс

Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
            09:30 ч. Начало
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия 
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
I. Прилагане на СИДДО
Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса. • двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
• правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България 
•  кога се стига до прилагане на СИДДО 
•  абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО 
•  АКТУАЛНА съдебна практика във връзка с термина „притежател на дохода“ 
•  как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното й прилагане.

II. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи
Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България: лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, недвижими имоти.

III. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника
Третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от АКТУАЛНАТА практика на ВАС и НАП.

IV. Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника
Четвъртата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от АКТУАЛНАТА практика на ВАС и НАП.

V. Нови СИДДО

В петата част ще предоставим информация за най-често срещаните доходи по СИДДО, влезли в сила от 2012 г. насам.


Водещ курса: Адв. Анелия Татарова - данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 12 години опит в областта на данъчното право. От 2012г. Анелия Татарова редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО.

Форма на обучение:  присъствена


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.
 

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно изпратена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.Не се приемат регистрации