Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 ч.             Начало на семинара
15:00 ч.             Край на семинара
Формат: хибриден семинар
онлайн - zoom.us
присъственo - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I. Въведение – общи принципи.

II. Международно облагане и прилагане на СИДДО от чуждестранни лица
1. Кога България облага доходи на чуждестранни лица.
2. Как България облага доходи на чуждестранни лица.
3. Кога имаме нужда от СИДДО.
4. Как прилагаме СИДДО.
4.1 Обща процедура за прилагане на СИДДО;
4.2 Облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия;
4.3 Последици при неспазване на процедурата;
4.4 Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
5. Примери:
5.1.Възнаграждения за технически услуги – облагане по ЗКПО и данъчни облекчения по СИДДО;
5.2.Авторски и лицензионни възнаграждения – облагане по ЗКПО и данъчни облекчения по СИДДО;
5.3.Доходи от наем на оборудване - облагане по ЗКПО и данъчни облекчения по СИДДО.

III.Международно облагане на местни лица
1. Доходи и печалби на местни юридически лица от чужбина
1.1.Облагане в чужбина на доходи - условия;
1.2.Облагане в чужбина на печалби - условия;
1.3.Облагане в България;
2. Доходи на местни физически лица от чужбина;
2.1 Облагане на трудови доходи в чужбина;
2.2 Облагане на доходи от услуги в чужбина;
2.3 Облагане в България;
3. Методи за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО.
4. Примери – СИДДО с Италия, СИДДО с Германия, СИДДО с Кипър.

III. Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, в сила от 1 януари 2023 г. – основни положения.

IV. Протокол за изменение на СИДДО с Германия.


Водещ курса: Лекторадв. Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Цена: 180 лв. без начислен ДДС (216 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- материали предоставени от лектора;
- кафе паузи;
- консултации в рамките на семинара.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG49UBBS80021004989216

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.
 

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно изпратена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.Не се приемат регистрации