Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците. 
09:30 – 13:00 ч. Обучение.
Формат:
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5


Основно съдржание:

1. Правна рамка:
– Регламент 883/2004 за координация на социалноосигурителните схеми;
Кодекс на труда;
Кодекс за социално осигуряване.
2. Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България. Особености при попълването на различните образци.

3. Документиране на командировките по Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

4. Документиране на командировките по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Промени в сила от 2023 г.

5.  Внасяне на осигурителни вноски и данъци върху възнагражденията при командировка и върху командировъчните разходи.

6. Промени в здравното осигуряване от 2023 г.Водещ курса: адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право

Формат:

Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации