Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците. 
09:30 – 13:00 ч. Обучение.
Формат
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5


Основно съдржание:
1. Правна рамка:
– Регламент 883/2004 за координация на социалноосигурителните схеми;
Кодекс на труда;
Кодекс за социално осигуряване;
- Наредба за командировките в страната;
- Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
- Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
2. Документиране на командировките:
Промени в Наредбата за командировките в страната;
– Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
– Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
3.  Внасяне на осигурителни вноски и данъци върху възнагражденията при командировка и върху командировъчните разходи.
4.  Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България. Особености при попълването на различните образци.


Водещ курса: адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право
.

Начин на плащане:

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации