Продължителност 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 15:00 ч. Обучение 
Форма на участие: онлайн / присъствен


Основно съдържание:
1Възможности в трудовото законодателство, приложими при въведено извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.

2. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - работа от разстояние (home office) и надомна работа. Възможност за едностранно възлагане от работодателя на работа от дома при извънредна епидемична обстановка. 
Може ли и в какви случаи с трудовия договор, да бъде забранено на работник или служител да започне работа в конкурентна фирма.

3. Конкурсното начало – законова възможност на работодателите да упражнят работодателското си право на наемане на персонал.

4.  Преглед на видовете отпуски в трудовото законодателство: платен, неплатен, целеви отпуски. Особености на различните видове целеви отпуски. Ползване и прекъсване на платения и неплатения отпуск. Възможности за едностранно предоставяне на отпуск. Правоимащи групи работници, които могат да ползват различните видове отпуски. Ограничения и особености при ползване на отпуските. Отпуски, ползвани в работни дни или в работни часове.  

5. Ограничена имуществена отговорност – законови предпоставки и възможности за реализацията ѝ. Сравнение с дисциплинарна отговорност и с възможноста за едностранна удръжка от трудовото възнаграждение на работник или служител.

6. Нови задълженията на работодателите от началото на 2022 година, предвидени в  Закона за хората с увреждания и в Правилника за неговото прилагане, във връзка  изпълнението на квотите.


Водещ курсаТеодора Дичева - експерт трудово право.
Към настощия момент и началник на отдел с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване" към Омбудсмана на Република България.


Форма на участие: онлайн  и присъствен
Онлайн - в платформата ZOOM. 
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.

Присъствен в съответствие с въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. за:
-лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването; 
-лица, които представят отрицателен PCR резултат от проведено до 72 часа преди курса;  
-лица, които представят отрицателен  резултат от бърз антигенен тест (до 48 часа преди мероприятието), удостоверен чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княг. Мария Луиза"№ 921 ет.5. Учебенцентър TBS consulting.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации