нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


С оглед развитието на данъчните практики в България и в световен мащаб Ви представяме първото по рода си практическо обучение за България – място на стопанска дейност (МСД) и постоянен обект за ДДС цели.
Целта на обучението е да разясни две от най-спорните и създаващи трудности за бизнеса понятия в данъчното право чрез практически примери и казуси.


I. МСД – понятие и същност
Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.
II. Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД
Вторият панел ще разгледа чл. 5 от Модела на СИДДО на ОИСР, дефиниращ МСД и използван от България при сключване на СИДДО.
Ще разискаме съотношението между отделните алинеи на чл. 5. Ще обсъдим конкретни примери от практиката на ВАС и най-често срещаните проблеми.

1. Обща дефиниция за МСД чл. 5, ал. 1
а) Елементи за наличие на МСД анализ и съотношение между отделните елементи
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Казуси

2. Примери за МСД – чл. 5, ал. 2
a) Анализ на примерите за МСД и съотношение на ал. 2 с общата дефиниция
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Казуси

3. Строителни и монтажни обекти (проектно МСД) – чл. 5, ал. 3
a) Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Казуси

4. Подготвителни и спомагателни дейности – чл. 5, ал. 4
a) Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Казуси

5. Зависими и независими представители (агентско МСД) – чл. 5, ал. 5 и 6
a) Анализ и отлики между зависимите и независимите представители. Съотношение с предходните алинеи
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Решаване на казуси

6. Дъщерни дружества – чл. 5, ал. 7
a) Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алине
b) Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
c) Решаване на казуси

III. Анализ на дефиницията на МСД на всички СИДДО на България
Третата тема ще предостави обобщение и анализ на дефиницията на МСД във всички СИДДО, сключени от България, както и най-често срещаните разлики с Модела на ОИСР.

IV. Постоянен обект за ДДС цели
В четвъртия панел ще бъде разгледана концепцията за постоянен обект в областта на ДДС в европейските и българските законодателство и практика. Акцентът ще бъде практическото значение на понятието. Всяка от изследваните теми ще бъде разгледана през перспективата на казуси, решавани от СЕС и ВАС, както и становища на данъчната администрация.
1. Концепцията за постоянен обект и нейното значение в областта на ДДС
а) Създаване и законодателната рамка
b. Определение в европейското и българското ДДС законодателство
с. Развитие и анализ на европейската съдебната практика

2. Концепцията за постоянен обект след Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011
а. Легалната дефиниция – анализ и значение
b. „Активен“ и „пасивен“ постоянен обект – взаимодействие и значение
с. Анализ на данъчната и съдебната практика

3. Аспекти на взаимоотношенията между данъчно задължено лице и негов постоянен обект
а. Критериите за постоянен обект
b. ДДС третиране на реципрочни доставки на стоки и услуги
с. Анализ на данъчна и съдебна практика

4. Право на данъчен кредит на данъчно задължено лице и негов постоянен обект
а. Ред за упражняване на право на данъчен кредит – критерии и значение
b. Пълен или частичен данъчен кредит – изчисляване на пропорция
с. Анализ на данъчна и съдебна практика

5. Постоянен обект в условията на дигиталната икономика – новости и предизвикателства

V. Общ панел за МСД и постоянен обект.

Водещи курса: 
Адв. Анелия Татарова - данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 12 години опит в областта на данъчното право. От 2012г. Анелия Татарова редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО.

 Адв. Теодосия Кирилова - данъчен адвокат, с опит в работата по разнообразни данъчни казуси за български и международни клиенти. Нейна специализация е косвеното данъчно облагане, предимно ДДС. Преди да стартира своя данъчна практика, адв.Кирилова  е част от данъчния отдел на ПрайсуотърхаусКупърс в София, където работи по множество местни и чуждестранни  данъчни проекти. Началото на професионалния й път започва в данъчно-правния отдел на Делойт в България, където се занимава с облагане на доходите на физически лица.
Понастоящем, основните професионалните й  интереси са обслужването на бизнеси, включително и стартиращи предприятия, които оперират на електронни пазари и платформи, заети в търговията с електронни стоки и услуги. Цена: 240 лв. без начислен ДДС (288 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:
Присъствена форма на обучение:
- презентации предоставени от лектора, разпечатани на хартия;
- блокнот, хичикалка;
- кафе паузи- кафе Lavazza, чяй Lipton, дребни сладни  предоставени от Сто грама сладки;
- топъл обяд от реномирана кетъринг фирма.


Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от вас адрес.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.Курсът ще се проведе  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19.
За да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения сме предприели следните мерки:

1. Няма да се допускат струпвания при регистрацията на участниците. На входа се измерва телесната температура на всеки гост. Дезинфекцията на ръцете с дезинфектант е задължителна.
2. Пространството в залата за обучение е организирано така, че да има разстояние от 1,60 м. между участниците. Залата се проветрява по време на всяка почивка, на разположение на участниците е и тераса.
3. Курсът се провежда в малки групи до 24 участници.
4. В общото пространство са поставени няколко вида дезинфектанти, включително и безконтактни.
5. Особено внимание се обръща на дезинфекцията санитарните помещения, ключове за осветление, брави. Контактните повърхностите в общите помещения ще се дезинфекцират след всяка почивка.
6. След всяко събитие залите се дезинфекцират с ултравиолетови бактерицидни UV лампи - фективно унищожават вируси и бактерии чрез проникване през клетъчната мембрана на бактериите и унищожаване на техните ДНК и РНК.
7. Всички служители ще бъдат оборудвани с препоръчаните от Министерство на Здравеопазването предпазни средства.


Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.

 Не се приемат регистрации