нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на участие: oнлайн


Основно съдържание на курса

1.Промените в:
- Трудовото законодателство, приложими при въведено извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

- Последните промени в Кодекса на труда, направени в края на 2020 година.
- Наредба за работното време, почивките и отпуските
- Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
- Закона за хората с увреждания свързан с изпълнението и освобождаването от квоти за хора с увреждания.
- Какво се случва с експертните решения на телк, чиито срок изтече от след 13 март 2020 година?
2. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - работа от разстояние (home office) и надомна работа и възможност
за едностранно възлагане от работодателя на работа от дома при извънредна епидемична обстановка:
- изисквания към работодателите във връзка с възлагането на работа от разстояние

- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- особености на трудовият договор, сключен за възлагане на работа от разстояние (home office).
- трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - работа от разстояние (home office) и надомна работа
3. Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда: чл. 68, ал.1, т.1-5 от КТ, чл. 70 от КТ. Особености при сключването им.
- Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?

- Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му
4. Договаряне на работа през част от законоустановеното работно време и гъвкави възможности за ползване на човешките ресурси при отсъствие на работници и при вакантно работно място:
- Договор за работа през определени дни от месеца.

- Договори в които е предвидено непълно работно време.
- Договори за допълнителен труд: чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ.
- Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ
- Едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време – чл. 138а от КТ.
5. Сумирано отчитане на работното време:
особености, права и ограничения.

Най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано отчитане на работното време, както и новите тенденции за прилагане на разпоредбите, с оглед направените промени в КТ.
6. Задълженията на работодателите от началото на 2021 година, предвидени в:
- Кодекса на труда
- Закона за хората с увреждания
- Закона за здравословните и безопасни условия на труд 
- Наредбата за работното време почивките и отпуските


Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Форма на участие:  онлайн
Онлайн  формата на участие,  ще се осъществи през платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Цена: 120 лв. без начислен ДДС (144 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 
Плащането се извършва
по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
В основание на платежния документ задължително се вписва: "номер на фактурата", която ще получите след изпращане на заявката или "име и фамилия  на участника".

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации