нов курс онлайн

Продължителност: 6 ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Семинарни занятия
15:00 ч. Край на курса

  

Основно съдържание на семинара:
1. Регулиране на трудовите правоотношения в Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (ЗМДВИПОРНС) от 13 март 2020 г.
2. Новите разпоредби в Кодекса на труда, приети с ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г.
Новите и съществуващите възможности в трудовото законодателство за въвеждане на гъвкава работно време и дистанционен труд и намаляване на работното време като предпазна мярка за служителите срещу разпространението на вируса COVID-19.
3. Преустановяване на работата, продължаване на работата в домашни условия или работа в офисите и работните места в предприятието: изисквания при съответния режим на работа.
4. Право на предоставяне на отпуск на служителите, обявяване на престой, прекратяване на трудовите правоотношения.
5. Масови уволненияза какво следва да внимават работодателите, при прекратяване на трудовите договори на голям брой работници или служители.
6. Особени категории работници, които ползват закрила при уволнение, включително на основание чл. 328, ал.1, т. 4 от КТ.
7. ПМС 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
Анализ на разпоредбите: срокове, възможности, ограничения пред работодателите при кандидатстване за изплащане на компенсациите.
8. Промени в:
- Наредбата за работното време, почивките и отпуските
- Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за 2020 г.
Водещ семинараТеодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на провежданеОнлайн (уебинар)
В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Платформата, през която се провежда уебинара е много лесна за опериране и с добро качество. Регистрирате се с име и фамилия - това е всичко, което трябва да направите.
Препоръчваме Ви да използавете браузър Google Chrome.
Минимално техническо оборудване на участниците:
-компютър, слушалки
-стабилна интернет връзка
 

Цена  за участие: 100 лв. без ДДС (120 лв. цена с ДДС).
За отстъпки в цената следете нашия електронен бюлетин или се обадете на посочените телефони за контакти.

Цената включва:
- презентация и допълнителни  материали предоставени от лектора.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.

Не се приемат регистрации