нов курс онлайн

Продължителност на курса: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на участиеприсъствена 
Място на провеждане
: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Изменения на препратките в МСФО към Концептуалната рамка
(Регламент (ЕС) № 2019/2075 от 29 ноември 2019 г., Официален вестник, бр. L 316 от 6.12.2019 г.).

2. Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – Дефиниция за същественост
(Регламент (ЕС) № 2019/2104 от 29 ноември 2019 г. , Официален вестник, бр. L  318 от 10.12.2019 г.).

3. Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – Реформа на базовия лихвен процент
(Регламент (ЕС) № 2020/34 от 15 януари 2020 г., Официален вестник,  бр. L  12 от 16.1.2020 г.).

4. Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Дефиниция за стопанска дейност
(Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., Официален вестник, бр. L 127 от 22.4.2020 г.).
5. Изменение на МСФО 16 ЛизингОстъпки по наем в контекста на COVID-19 (Регламент (ЕС) № 2020/1434 от 9 октомври 2020 г., Официален вестник, бр. L 331 от 12.10.2020 г.).
6. Концептуална рамка за финансово отчитане, преработена версия, в сила от 01.01.2020 г. (публикувана от СМСС на 29.03.2019 г.):
- Статут на рамката и основни промени.
- Финансови отчет и отчитащо се предприятие.
- Елементи на финансовите отчети.
- Признаване и отписване.
- Оценяване.
- Представяне и оповестяване.Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор. През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. 

Цена170 лв. без начислен ДДС (204 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 

Цената включва:   
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- консултации с лектора;
- блокнот, химикалка;  
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.  

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.Курсът ще се проведе  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19.
За да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения сме предприели следните мерки:

1. Няма да се допускат струпвания при регистрацията на участниците. На входа се измерва телесната температура на всеки гост. Дезинфекцията на ръцете с дезинфектант е задължителна.
2. Пространството в залата за обучение е организирано така, че да има разстояние от 1,60 м. между участниците. Залата се проветрява по време на всяка почивка, на разположение на участниците е и тераса.
3. Курсът се провежда в малки групи до 20 участници.
4. В общото пространство са поставени няколко вида дезинфектанти, включително и безконтактни.
5. Особено внимание се обръща на дезинфекцията санитарните помещения, ключове за осветление, брави. Контактните повърхностите в общите помещения се дезинфекцират след всяка почивка.
6. След всяко събитие залите се дезинфекцират с ултравиолетови бактерицидни UV лампи - фективно унищожават вируси и бактерии чрез проникване през клетъчната мембрана на бактериите и унищожаване на техните ДНК и РНК.
7. Всички служители ще бъдат оборудвани с препоръчаните от Министерство на Здравеопазването предпазни средства.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации