Продължителност на семинара: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн/присъственОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Основни понятия, място на изпълнение на вътреобщностните дистанционни продажби.
2. Нов режим за дистанционните продажби на стоки на стоки, внасяни от трети страни или територии.  Основни понятия, място на изпълнение на дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
3. Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
4. Разширяване приложното поле на съкратеното обслужване на едно гише при режим в Съюза. Кои лица и при какви условия могат да се възползват от този режим и да не се регистрират в държавата членка по местоизпълнение на доставката?
5. Документиране, деклариране и отчитане на дистанционните продажби на стоки.

Лектор:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
 

Форма на участие: 
Онлайн форма на участие - ще се проведе чрез платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп/линк и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.
Присъствена  
форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting). При спазване на противоепидемиологичните мерки, спазване на необходимата минимална дистанция и разстояние между участниците от 1,5 м.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации