Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Форма на участие: Онлайн
Основно съдържание на курса:
1. Работодателят като лице, задължено да изчислява годишна данъчна основа.
2. На кои работници се определя годишна данъчна основа:
- права и задължения на работниците;
- права и задължения на работодателя.
3. Ползване на данъчни облекчения чрез работодателя. Необходими документи.
4. Механизъм за използване на данъчното облекчение за деца от доходите през 2021 г. - § 9 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2021 г.;
- приспадане на данъка за възстановяване от бъдещи доходи;
- някои спорни въпроси относно ползване на облекчението – необходими документи, определяне на правоимащите лица, ползване от единия или от двамата родители;
- деклариране на облекчението в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ;
- ползване на данъчното облекчения от лица, получаващи доходи от различни източници.
5. Приспадане на данъчни облекчения чрез подаване на ГДД:
- за ремонт на недвижим имот;
- за извършени безкасови плащания;
- за млади семейства.
6. Подаване на декларация обр. № 6 със задължения за данък върху годишната данъчна основа.


Лектор
: Зорница Димитрова адвокат, експерт по данъчно и осигурително право

Форма на участие: онлайн
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Цена
: 80 лв. без начислен ДДС (96 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора в електронен формат, консултации.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF  


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна (на посочения от Вас e-mail) в рамките на деня, в който е направена.Не се приемат регистрации