Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I. Чужди граждани, работещи в България
1.Регламенти на ЕС за координация на системите за социална сигурност

1.1Въведение и общи положения
1.2 Разглеждане на правилата за определяне на приложимото законодателство чрез примери от практиката
2 .Двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност, по които България е страна
2.1 Въведение и общи положения
2.2 Разглеждане на правилата за определяне на приложимото законодателство чрез примери от практиката
3. Без приложим координационен инструмент в сферата на социалната сигурност
3.1 Общи положения
3.2 Разглеждане на примери от практиката
4. Фокус върху основанията за задължително здравно осигуряване на чужденци в България

II. 
Български граждани, работещи в други държави
1. Регламенти на ЕС за координация на системите за социална сигурност

1.1 Основно правило
1.2 Работници, командировани в друга държава-членка на ЕС
- Задължителни условия, за да продължи да се прилага българското осигурително законодателство, в т.ч. практика на Съда на Европейския съюз по случаи, свързани с България
- Задължение за уведомяване на НАП
1.3 Споразумения за изключения по регламентите на ЕС
2. Двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност, по които България е страна
3. Без приложим координационен инструмент в сферата на социалната сигурност

III. 
Лица, работещи на борда на морски плавателни съдове

IV. 
Лица в ситуации, свързани с Великобритания (в контекста на оттеглянето от ЕС)
1. Въведение и общи положения

2. Заварени случаи
3. Нововъзникващи ситуации
3.1 Преглед на правилата за определяне на приложимото осигурително законодателство по Споразумението за търговия и сътрудничеството между държавите-членки и Великобритания
3.2 Удостоверяване на приложимото осигурително законодателство
4. Разглеждане на примери от практиката

V. 
Други


Лектор:  Димитър Бойчев - консултант, автор, лектор и преподавател в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация, последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.
Като служител на НАП ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е, също така, в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com