нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I. Промени от началото годината
1 Вноски за социално осигуряване;

1.1 Минимални осигурителни прагове;
1.2 Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица- в т.ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите;
1.3 Максимален осигурителен доход;

1.4 Размери и разпределение на вноските;
1.5 Други.
2. Здравноосигурителни вноски.
3. Вноски за фонд “ГВРС”.
II. Годишно изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, в т.ч. редица примери.
III. Актуални въпроси и казуси от практиката.
IV. Някои новости относно приложимото осигурително законодателство.

Лектор:  Димитър Бойчев - консултант, автор, лектор и преподавател в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация, последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.
Като служител на НАП ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е, също така, в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност.


Форма на участие:
онлайн 
Курсът ще се проведе изцяло  в платформата ZOOM
Участниците в
 деня на курса ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации