Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Формат: хибриден семинар
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание на курса:
1. Възникване на трудови правоотношения при сключване на трудов договор или от конкурс
1.1. Сключване на трудов договор
- основни елементи на трудовия договор: законово и договорно съдържание а трудовия договор;
- договаряне на срок на изпитване - възможности и ограничения.

1.2. Възникване на трудово правоотношение въз основа на проведен конкурс или при конкурсно начало:

- законови изисквания във връзка с обявяване и провеждане на конкурс.
- срокове, съдържание на заповедите за обявяване и провеждане на конкурс;
- работа на комисиите за допускане до участие и на конкурсната комисия за провеждане на конкурса;
- кой от етапите на конкурсната процедура подлежи на оспорване и по какъв ред;
- сравнение между конкурс и конкурсно начало.
1.3. Законовите особености при сключване на различните видове трудови договори
- особености при сключване на безсрочен и видовете срочни трудови договори.

2. Длъжностната характеристика и Правилник за вътрешния трудов ред - основни документи, които работодателят следва да изготви, когато има нает персонал.


3. Изменение на трудовото правоотношение едностранно и двустранно:

- едностранно изменение на мястото и характера на работа;
- последните промени в правната уредба за командироване на работниците в страната;
- законови възможности за едностранно изменение на трудовия договор от страна на работодателя;
- изменение на трудовия договор въз основа на допълнително споразумение. Какво следва да включи работодателя в допълнителното споразумение.

4. Възможности за договаряне на работно време в трудовия договор. Възможности за разпределение на работното време и начини за отчитане на работното време.
- договаряне на пълно работно време;
- договаряне на непълно работно време;
- установяване на намалено работно време;
- установяване на непълно, удължено и гъвкаво работно време;
- въвеждане на сменен режим на работа;
- начини на отчитане на работното време - подневно или сумирано;
- максималната продължителност на работното време при работа на смени без въведено сумирано изчисляване на работното време и при въведено сумирано изчисляване на работното време.

5. Основните изисквания към работодателите при въвеждане на сумираното изчисляване на работното време в предприятието.
- Нормиране на труда: изготвяне и изменение на графика;
- Кога се преизчисляват нощните часове в дневни;
- Как се изчислява и променя нормата на продължителност на работното време;
- Особености в разпределението на работните смени и почивките при непрекъсваем и непрекъснат режим на работа;
- Ползване на отпуски, разрешени им в работни дни и в календарни дни.


Лектор:
Теодора Дичева - експерт трудово право.
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Цена: 140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации;
- кафе пауза.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail. 
В случай, че не получите потвърждение веднага след като изпратите заявката, се свържете с нас на посочените телефони.Не се приемат регистрации