Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат: 
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание на курса:
1. Разберете какви възможности има работодателят, когато сключва трудов договор, за да постигне по-добро администриране на персонала:
1.1. Срочен или безсрочен да е трудовия договор – какви са особеностите при сключване на срочен трудов договор и как да се договори срокът на изпитване;
1.2. На всеки текст, който сте договорили в трудовия договор съответства правна възможност за работодателя – право за търсене на дисциплинарна отговорност – в кои случаи, право да реализира материална отговорност – ограничена или пълна;
1.3. Право да промените едностранно характера и/или мястото на работа – срокове, заплащане, ограничения;
1.4. Създаване на задължение на работника да бъде на разположение или да дава дежурства в предприятието, когато това се налага поради особения характер на работа;
1.5. Как да договорите в трудовия договор задължението на работник да не постъпва в конкурентна фирма на работа или да не разпространява поверителни за работодателя сведения и др. какви са новите текстове и как ще се променят тези възможности, ако бъдат приети промените в Кодекса на труда, предложени от Министерски съвет.

2. Длъжностната характеристика
– вътрешния документ за работодателя, който дава големи възможности, ако е правилно е изготвен. Какво трябва да съдържа добре структурираната длъжностна характеристика.

3
. Видовете обезщетения, които работодателят може да дължи или има право да получи във връзка с прекратяване на трудовия договор.
3.1.
Обезщетенията за неспазено предизвестие;
3.2. Обезщетения при прекратяване на трудовия договор без предизвестие;
3.3. Обезщетение при пенсиониране – предпоставки и особености.

4
. Какви документи очаква да представите Инспекцията на труда при контрол на трудовите правоотношения за всяко работно място – кои документи следва да имате и за кои може да искате отсрочка за представянето им.
4.1.
Какви са законовопредвидените в Кодекса на труда глоби за работодателите, при липса на документи, при неоказано съдействие или при пречка на контролен орган за извършване на проверка;
4.2.
Какви са законовите възможности за работодателите в Кодекса на труда или в Закона за административните нарушения и наказания за плащане на по-малък размер на глобите или имуществените санкции

5. Преглед на видовете отпуски в трудовото законодателство: платен, неплатен, целеви отпуски.

5.1.
Особености на различните видове целеви отпуски;
5.2. Ползване и прекъсване на платения и неплатения отпуск;
5.3. Възможности за едностранно предоставяне на отпуск;
5.4. Правоимащи групи работници, които могат да ползват различните видове отпуски;
5.5. Ограничения и особености при ползване на отпуските;
5
.6. Отпуски, ползвани в работни дни или в работни часове.Лектор:
Теодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Формат:

Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail. 
В случай, че не получите потвърждение веднага след като изпратите заявката, се свържете с нас на посочените телефони.Не се приемат регистрации