нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 7 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:00 ч. Обучение
Форма на участие: онлайнОсновно съдържание на курса:
1. Какви са новите възможности и ограничения, след промените в текста на чл. 142 от Кодекса на труда от м. декември 2020 година, регламентиращ сумираното изчисляване на работното време.
Как се въвежда сумирано изчисляване на работното време: основни изисквания при изготвяне и изменение на графика.
2. Максималната продължителност на работния ден и на работната смяна. Продължителност на работната смяна при подневно или сумирано изчисряване на работното време. Особености в разпределението на работните смени и почивките при непрекъсваем и непрекъснат режим на работа.
3. Нормиране на труда: Начини на нормиране на труда при полагането на нощен труд в нощни смени или в смесени смени с по-малко от 4 часа нощен труд. Кога се преизчисляват и кога не нощните часове в дневни. Как се изчислява и променя нормата на продължителност на работното време.
4. Как работещите на смени ползват отпуски, разрешени им в работни дни и в календарни дни.
5. 300 часа извънреден труд на годишна база – възможно ли е това?
Изчисляване и заплащане на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време.
Кога работодателят има право да възложи извънреден труд?
Възможно ли е възлагане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време?   
6. Работно време. Възможностите за договаряне от страните на трудовия договор на продължителността на работното време: пълно, непълно работно време. Възможности на работодателя за удължаване на работно време. Кога работниците имат право на намалено работно време и как се въвежда намалено работно време.
7. Възможност за договаряне на работа през част от законоустановеното работно време: чл. 114, чл. 138 от КТ и възможностите за едностранно въвеждане на непълно работно време: чл. 138а, ал. 1 или ал. 2 от КТ.
8. Възможност и законови процедури и ограничения за въвеждане на ненормиран работен ден, време на разположение и дежурство и на гъвкаво работно време.
9. Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда: чл. 68, ал.1, т.1-5 от КТ, чл. 70 от КТ. Особености при сключването им. Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори? Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му.
10. Договаряне на допълнителен труд: чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ, както и възможности за прекратяване на тези трудови договори.
11. Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ – договаряне и прекратяване на договора/допълнителното споразумение за вътрешно заместване/съвместяване.

Лектор:
Теодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие:
онлайн.
Курсът ще се проведе изцяло  в платформата ZOOM
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Необходими са Ви единствено компютър и стабилна интернет връзка.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации