Продължителност на обучението: 17.02.2023 г. - 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Формат: онлайн ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Вноски за социално осигуряване
1.1. 
Минимални осигурителни прагове;
1.2. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - в т.ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите;
1.3.
Максимален осигурителен доход;
1.4. Размери и разпределение на вноските;
1.5. Други.
2. Здравноосигурителни вноски.
3. Вноски за фонд “ГВРС”.
4. Годишно изравняване на осигурителния доход за самоосигуряващите се.
5 Актуални въпроси, казуси и примери от практиката през 2022 г.

Темите по точки 1 - 3 ще бъдат разглеждани при съобразяване със състоянието към датата на провеждане на семинара.


Лектор:  Димитър Бойчев - консултант, автор, лектор и преподавател в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация, последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.
Като служител на НАП ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е, също така, в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност.

Форма: онлайн
Семинарът ще се проведе чрез  платформата ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп в платформата и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации