Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

I . Промени за 2022 г.
1. Вноски за социално осигуряване
1.1. Минимални осигурителни прагове
1.2. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
- в т.ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите
1.3.  Максимален осигурителен доход
1.4. Размери и разпределение на вноските
1.5. Други
2. Здравноосигурителни вноски.
3. Вноски за фонд “ГВРС”.

II. Годишно изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, в т.ч. редица примери.

III. Актуални въпроси и казуси от практиката
3.1. Задължителни осигурителни вноски за непълнолетни лица по трудови или без трудови правоотношения
3.2.  Задължителни осигурителни вноски върху възнаграждения, изплатени на наследници на починал работник
3.3.  Дължими от застраховател осигурителни вноски върху изплатени от него суми на лица, за които работодателят е сключил застраховка Живот
3.4. Задължителни осигурителни вноски върху възнаграждение без трудово правоотношение (под минималната заплата след разходите за дейността), изплатено на лице, получаващо обезщетение за безработица
3.5.  Задължителни осигурителни вноски за управител на сдружение по ЗЮЛНЦ
3.6. Задължителни осигурителни вноски за съдружник и управител в адвокатско дружество;
3.7. Брой на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж - основно във връзка със задълженията за осигурителни вноски;
3.8.  Промяна вида на осигуряването за лице, което през календарната година започва друга трудова дейност като самоосигуряващо се по КСО
3.9. Други


Лектор:  Димитър Бойчев - консултант, автор, лектор и преподавател в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация, последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.
Като служител на НАП ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е, също така, в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност.

Форма на участие: онлайн
Курсът ще се проведе чрез  платформата ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп в платформата и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Необходими са Ви само компютър и стабилна интернет връзка.

Цена: 90 лв. без начислен ДДС (108 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора.

Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF  Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации