Продължителност на курса: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Обучение
Форма на участие: онлайн/ присъствена
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Основно съдържание на курса:
1. ДоговориОсобености при сключване на:
- срочни трудови договори;
- договори за част от законоустановеното работно време;
- договори за работа през определени дни от месеца;
- договори за допълнителен труд.
1.1. Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ. Сравняване на възможността по чл. 259 от КТ с тази, която дава трудовият договор по чл. 110 от КТ и чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ.
1.2.  Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му, максимална продължителност на срока за изпитване;
1.3.  Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?

2.
Най-важното заползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.
- Основен, удължен и допълнителен  платен годишен отпуск. Ползване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск. 
- Целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др., ползване и заплащане на отпуските.

3. Преглед на правната уредба за възлагането на извънреден труд:

- възможности за възлагане;
- отказ за полагане на извънреден труд;
- съгласие за полагане на извънреден труд;
- отчитане и заплащане на извънреден труд.

4. Възможности за едностранно изменение на мястото и характера на работата от работодателя (чл. 120 от КТ).

- В кои случаи работникът и служителят имат право на обезщетение за правомерен отказ да изпълняват възложената им работа (чл. 219, ал.2 от КТ).

5. Възможност на работодателя за временно отстраняване от работа (чл. 199 от КТ).
- Кои са законовите възможности за временно отстраняване от работа;
- Право на работника или служителя на обезщетение при незаконното му отстраняване от работа (чл. 214 от КТ).

6.
Задължения на работодателите в началото на 2023 г. предвидени в:
- Кодекса на труда;
- Закона за здравословните и безопасни условия на труд;
- Закона за хората с увреждания.


ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие: онлайн
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).

Цена: 120 
лв. (144 лв. с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- лекции, презентация предоставена от лектора;
- кафе пауза.
Начин на плащане: по банков път
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение
:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации