присъствен онлайн

Дати на провеждане, продължителност: 24 и 25 януари 2023 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Формат:
онлайн - zoom.us
присъствен семинар
- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ПЪРВИ ДЕН 
ТЕМА 1: ЗКПО
Промени в ЗКПО през 2023 г. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 
1. Промени в ЗКПО през 2023 г.
2. Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ:
- Необлагаема сума
- Данъчна основа за облагане
- Изисквания за ползване на данъчното облекчение
- Други специфики
3. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ:
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
- Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
- Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
- Други
3. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.
- Данъчни постоянни разлики
- Данъчни временни разлики
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
- Данъчен амортизационен план
- Данъчни загуби
- Дивиденти
- Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
- Други


ВТОРИ ДЕН 
ТЕМА 2: ЗДДС
Промени в ЗДДС за 2023 г. Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС

Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата:  09:30 ч. -  12:45 ч.

1. Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 година (ще бъдат уточнени след обнародване на промените). 
2. Увеличаване на прага за задължителна регистрация. 
3. Становища и указания на НАП и МФ, свързани с промените в ЗДДС и ППЗДДС през 2022 г.
3.1. Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО
3.2. Прилагането на намалената данъчна ставка за доставки на хляб и брашно
3.3. Други
4. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС
4.1. Корекции на данъчен кредит
4.2. Място на изпълнение на доставки на услуги
4.3. Вътреобщностна търговия със стоки.


ТЕМА 3:ЗДДФЛ
Промените 
в ЗДДФЛ за 2023 г., актуални въпроси при годишното облагане на доходите на физическите лица за 2022 г.
Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата: 13:30 ч. - 16:45 ч.

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2023 г.
- разширяване на обхвата на предоставяне на информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ и служебната бележка за доходите от трудови правоотношения;
- промени в условията за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания;
- възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък в годишната данъчна декларация;
- разширяване на обхвата на предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен;
2. Особености при ползване на данъчните облекчения за деца при авансовото облагане на доходите за 2023 г.
3. Годишно облагане на доходите на физическите лица:
- прилагане от работодателите на годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения чрез работодателите
- условия и особености. Казуси от практиката.
- особености при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания в годишен аспект, когато са ползвани при авансовото облагане на доходите за 2022 г.
4. Предоставяне на информация:
- със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2022 г.
- със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2022 г. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения. Особености при попълване на необлагаеми доходи в справката.
- за целите на задължителния автоматичен обмен.
5. Особености при годишното облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Прилагане на новия режим за облагане на доходи от лихви по влогове в банки. Обсъждане на казуси от практиката.
6. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване. Дискусия.Лекторски екип:  
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 
Моника Петрова
 - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 

Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 


Формат:
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна (на посочения от Вас e-mail) в рамките на деня, в който е направена;
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации

  

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com