Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат на семинара:
онлайн - zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I. МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
1. Възникване на данъчно задължение за чуждестранните лица.
2. Кога България облага доходи на чуждестранни лица.
3. Данък при източника или корпоративен данък.
4. Кога имаме нужда от СИДДО.
5. Как да открием данъчните облекчения в СИДДО.
6. Как прилагаме СИДДО.
6.1 Обща процедура за прилагане на СИДДО;
6.2 Облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия;
6.3 Становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО – последици;
6.4 Последици при неспазване на процедурата;
6.5 Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
7. Примери – технически услуги, авторски и лицензионни възнаграждения, наем на оборудване

II. МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ЛИЦА

1. Доходи и печалби на местни юридически лица от чужбина.
1.1.Облагане в чужбина на доходи - условия;
1.2.Облагане в чужбина на печалби - условия;
1.3.Облагане в България.
2. Доходи на местни физически лица от чужбина.
2.1 Облагане на трудови доходи;
2.2 Облагане на доходи от услуги;
2.3 Облагане в България.
3. Методи за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО.
4. Примери.

III. Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, в сила от 1 януари 2023 г. – основни положения.

IV. Протокол за изменение на СИДДО с ГЕРМАНИЯ.


Лектор
: Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Цена: 180 лв. без ДДС (216 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации