Продължителност: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч.     Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч.  Семинарни занятия
Формат: 
ОнлайнZOOM
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Учебен център TBS consultingОСНОВНИ ТЕМИ - съдържание
ТЕМА 1: Промени в социалното осигуряване след приемането на  Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. и Закона за държавния бюджет за 2023 г.
1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г.

-Минимален осигурителен доход;

-Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса на социално осигуряване.
-Изплащане на възнаграждения за минал период.
-Подаване/коригиране/заличаване на данни с декларация обр. №1 от контролните органите на НОИ.
-Изплащане на обезщетения от фонд „Общо заболяване и майчинство“ на самоосигуряващите се лица.
3. Промени при предоставянето на ваучерите за храна – въвеждане на електронен ваучер.

ТЕМА 2: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ - 2023 година
1.Нови моменти в пенсионно-осигурителната система:

-Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 29.01.2023 г.
-Изменения и допълнения в Закона за здравето, водещи до плащания на инвалидни пенсии.
-Нови размери на пенсиите от 1 юли 2023 г.
-Закон за бюджета на ДОО за 2023 г., обнародван в ДВ на 01.08.2023 г.
2.Общи правила за пенсиите – дата и ред за отпускане, преизчисляване на пенсиите, обжалване на административните актове, свързани с пенсиите.
3.Допълнително задължително пенсионно осигуряване:
-Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
-Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
4.Дискусия.

 

Лекторски екип:
адв. Зорница Димитрова - експерт по социално осигуряване
Елка Атанасова - началник на отдел "Методология на отпускане на пенсиите"
Дирекция "Пенсии" - ЦУ на НОИ


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 

 НЕ СЕ ПРИЕМАТ РЕГИСТРАЦИИ | ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА ЗА СЕМИНАРА