Нов семинар

Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Форма на участие: oнлайн, ZOOM


Основно съдържание:
1.  Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.:
1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:
- Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори;
- Възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор;
- Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя.
1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство:
- Право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор;
- Право на платен родителски отпуск на бащата;
- Право на завръщащите се на работа след отпуск и др.

2Основните изисквания към работодателите при въвеждане на сумираното изчисляване на работното време (СИРВ) в предприятието.
2.1. Нормиране на труда: изготвяне и изменение на графика.
2.2. Кога се преизчисляват нощните часове в дневни.
2.3. Как се изчислява и промея нормата на продължителност на работното време.
2.4. Максималната продължителност на работното време при работа на смени:
- без въведено сумирано изчисляване на работното време
- при въведено сумирано изчисляване на работното време.
2.5. Особености в разпределението на работните смени и почивките при непрекъсваем и непрекъснат режим на работа.
2.6. Работа на смени при подневно и сумирано изчисляване на работното време – възможности и ограничения. 
2.7. Ползване на отпуски, разрешени им в работни дни и в календарни дни.


Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Формат:  онлайн в  платформата ZOOM.
 
Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации