Нов семинар
Продължителност на обучението:  20.07.2023 г. (4 уч. ч. )
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Формат:
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Промени в ППЗДДС, обн. в „Държавен вестник“ бр.55 от 27.06.2023 г.
2. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС
Данъчно третиране по ЗДДС  на доставките при краткосрочно предоставяне за ползване на недвижим имот, посредством платформи като Booking и Airbnb
- Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с изграждането на фотоволтаични централи
- Данъчно третиране по ЗДДС на договор за прехвърляне на идеални части от поземлен имот срещу задължение на строителство с придадено парично изражение на доставките
- Решение на СЕС по дело С-127/22 от 04.05.2023 г., относно корекции на данъчен кредит при бракуване на стоки


Лектор: Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика - София" - ЦУ НАП 


Цена: 130  лв. без начислен ДДС (156 лв. цена с ДДС). 
Цетага е една и съща, и  за двете форми на участие.
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- презентация в електронен формат, консултации;
- кафе пауза.
Начин на плащане:  по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216

Банков код (BIC): UBBSBGSF

 
Удостоверение:
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса,  трябва да се регистрирате директно чрез on-line формати  или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие за въвеждане на заявката е да бъде въведена активна електронна поща . На посочения в регистрационния имейл адрес се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от нашата страна, посочена от Вашия e-mail.
Не се приемат регистрации