Нов семинар

Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Формат: 
ОнлайнZOOM
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting
Основно съдържание:

1. Видовете работно време, което се договаря или се установява в трудовия договор
- Нормална продължителност на работното време – особености при договарянето на законоустановено работно време. Къде е определено разпределението на работно време при договорен 8-часов работен ден и пълно работно време;
- Намалено работно време, което се установява като форма на осигуряване от страна на работодателя на здравословни и безопасни условия на труд;
- Непълно работно време, което се договаря в трудовия договор или се установява едностранно от работодателя. Предимства и ограничения за работодателите при
ползване на тази правна форма.
- Полагане на нощен труд - сключване на трудов договор само за работа през нощта – основни изисквания, и ограничения. Особени правила при полагане на нощен труд.

2. Едностранно установяване от работодателя на:
- Удължаване на работното време, което може да се установи при производствени причини, за работещите на пълно или намалено работно време; 
- Работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), което се установява едностранно от работодателя, в полза на работниците и служителите – въвеждане на едната или двете законови възможности за гъвкаво работно време.
- Разпокъсано работно време, което се установява едностранно от работодателя – рядко ползвана възможност, свързана с множество законови ограничения.
- Ненормирано работно време, което се установява едностранно от работодателя за някой длъжности в предприятието. Предимства и ограничения за работодателите, установили ненормирано работно време.
- Установяване на дежурство и договаряне на време на разположение – новите възможности и ограничения, въведени за тези две правни форми, след регламентирането им в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
- Възлагане на извънреден труд при подневно отчитане на работното време: полагане, заплащане и отчитане на извънредния труд. Отчитане на извънреден труд;
- Работа на смени при подневно и сумирано изчисляване на работното време – особености.

З. Почивките, които работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, в зависимост от начина на отчитане на раотното време:
- В работния ден: почивка или време за хранене;
- Междудневна почивка – непрекъсваема и не по-марка от 12 часа;
- Седмична почивка при подневно и сумирано отчитане на работното време;
- Почивни и неприсъствени дни – как се заплаща труда на работника при почивен и неприсъствен ден при подневно и сумирано отчитане на работното време.

4. Платен годишен отпуск. Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
- Основен платен годишен отпуск;
- Удължен платен годишен отпуск;
- Допълнителен платен годишен отпуск: законови възможности за договаряне на този отпуск – предпоставки и ограничения;
- Уговаряне на по-големи размери на отпуските;
- Ползване, прекъсване и обезщетяване на неползван платен годишен отпуск;
- Целевите отпуски – ползване – подневно в работни или в календарни дни и почасово, заплащане от работодателя или неплатени отпуски. Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство.

 
Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации