Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Форматонлайн семинар- zoom.us
Основно съдържание на курса:

България е сред държавите в Европа, които прилагат различен правен режим при трансгранични бизнес пътувания.

Ясното разграничаване на правилата за командироване в рамките на предоставяне на услуги (по чл. 121а от Кодекса на труда) от правилата за командироване в чужбина (по чл. 121 от Кодекса на труда) е ключово за работодателите, за да избегнат рискове от санкции вдържавите или от искове от неправомерно третирани служители. На практика тази задача е свързана със сериозни предизвикателства. Съобразяването с български законови норми и с тълкуванията на МТСП не дава гаранции срещу административни санкции в приемащата държава и дори може да бъде подвеждащо.

Правилното приложение на правилата за командироване изисква добро познаване на европейското международно частно право (т.нар. Регламент Рим I), трудово право и на правилата за координацията на системите за социална сигурност в ЕС. Необходим е също и индивидуален анализ на всяка конкретна трансгранична ситуация, както от трудовоправна, така и от социалноосигурителна гледна точка. Наложително е и предварително проучване на условията на труд и на задължителните административни и контролни мерки в приемащата държава. Идентифицирането на допустимите изключения от едно или друго изискване на приемащата държава пък може значително да намали финансовото бреме за работодателя.

Всичко това може да бъде значително улеснено от надеждна методология.
Целта на уебинара е експертите от WorkisrOund
 да споделят своята доказана методология за анализ и правилно уреждане на трансгранични бизнес пътувания. Теодосия Кирилова и Петър Боюклиев са съоснователи на WorkisrOund и разработват дигитални решения, улесняващи трансграничната трудова мобилност. Като част от product development екипа, те са имплементирали такава методология и ще споделят своя опит и препоръки.Основно съдържание:
1. Командироване в чужбина: два различни режима:
- Кога се прилага редът по чл. 121А от КТ и кога този по чл. 121 от КТ;
- Какви са трудностите и тънкостите при определяне на приложимия режим, често срещани грешки;
- Какви са основните задължения на работодателя при двата режима на командироване и какви са съществените разлики между тях.
2. Какви са типичните правни аспекти, които трябва да имаме предвид при командироване в рамките на предоставяне на услуги:
- Трудовоправни;
- Социалноосигурителни;
- Данъчни.
3. Основни предизвикателства при командироване по чл. 121А от КТ:
- Прилагане на чужди, по-благоприятни, законови правила и сектор-специфични условия на труд, произтичащи от закони, подзаконови нормативни актове и общоприложими колективни трудови договори;
- Изчисляване на възнаграждението;
- Правилно документиране на командироването – задължителни и препоръчителни елементи на допълнителното споразумение за командироване;
- Изпълнение на административни изисквания и контролни мерки на приемащата държава (предварително уведомяване, определяне на представител, съхранение на документи и др.).
4. Какъв стандартен процес да следваме, за да избегнем правни рискове при командироване по чл. 121А от КТ (в рамките на предоставяне на услуги):
- Изпълнение на изисквания, произтичащи от българското право;
- Изпълнение на изисквания, произтичащи от правото на приемащата държава.
5. Какви са рисковете при неспазване на приложимите законови изисквания:
- Административни санкции в приемащата държава;
- Административни санкции в България;
- Искове за неизплатени суми от служители, съответно от синдикати;
- Прикрита заетост – риск в някои държави;
- Наказателна отговорност на управителя – в някои държави.


Лекторски екип: Теодосия Кирилова и  Петър Боюклиев
Теодосия
 започва кариерата си в отдела за международна трудова заетост (international assignment services) на Deloitte Bulgaria през 2003 година. През 2006 г. се присъединява към данъчния отдел на PriceWaterhouse Coopers, където специализира данъчно право. От 2013 г. основава собствена бутикова данъчно-правна практика, специализирана в международно данъчно облагане, с фокус върху ДДС. През 2018 г. се включва като съосновател в WorkisrOund  - българска legal-tech компания, обединяваща юристи и софтуерни специалисти, които разработват софтуерна платформа за автоматизиране на основните процеси и документи, свързани с командироване на служители в рамките на предоставяне на услуги. Отговоря за продуктовото развитие и правните проучвания. Теодосия е вписана като адвокат през 2003 г. Член е на International Fiscal Association, лектор в Института на дипломираните експерт-счетоводители и други организации.

Петър започва работата си в Държавната комисията по ценните книжа през 2000 г., а година по-късно се присъединява към отдела за правни услуги на Deloitte Bulgaria, където се развива до мениджърска позиция. През 2006 се присъединява към екипа на адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, а следващата година е приет като съдружник. Работи в редица сфери на правото, включително трудово право. Носител е на идеята за създаването на уеб-базираната платформа WorkisrOund, която улеснява работодателите в Европа да спазват т.нар. постинг законодателство и отговаря за иновационния мениджмънт и методологията. Адвокат е от 2005 г., член е на Posted Workers Alliance (https://postedworkeralliance.eu/) и е национален експерт по дистрибуторско право за България на International Distribution Institute (https://www.idiproject.com/). 


Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации