НОВО

Продължителност 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 13:00 ч. Обучение 
Формат:
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting


Нашият семинар е отлична възможност да се информирате за последните промени в трудовото законодателство iсвързани с:
- промените в Кодекса на труда касаещи дистанционната работа;
- промените в  Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при работа от разстояние;
- предстоящото въвеждане на регистър по заетостта;
- единни електронни трудови записи (ел. трудови книжки).


Основно съдържание:.
1ПРОМЕНИ в Кодекса на труда, касаещи дистанционната работа.
Новите правила и основни изисквания, които  са от особена важност за всеки работодател който има или планира да наеме работници за работа от разстояние.

2.Трудови договори и допълнителни споразумения за работа от разстояние и за преминаване от работа в офис на предприятието към работа от разстояние.
- Право на родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст и на работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

3.  НОВОТО в задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на туд
3.1. Отговорности на работодателя за осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
3.2. Ново задължение на служителя home office.
3.3. Провеждане и документиране на инструктаж при работещите от разстояние.
3.4. Отговорност на работника или служителя за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

4. Промените в  Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

5
. Промените в работното време, почивките и отпуските. Управление на работното време при работа от разстояние и хибридна работа - от растояние или от офиса на предприятието.
5.1. Осигуряване на почивките в работния ден и междудневна и седмична почивки за работещите от дома.
5.2. Документиране на ползването на платен годишен отпуск за работещите от разстояние.
5.3. Разпределение и отчитане на работното време чрез месечни отчети от страна на работещите от разстояние или чрез информационна система за отчитането на работата от разстояние или чрез информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние.

6. Предстоящото въвеждане на регистър по заетостта и единни електронни трудови записи (ел. трудови книжки).
6.1. Какви задължения ще имат работодателите при попълване на хартиените трудови книжки и при вписване на данни за трудовите договори в регистъра на трудовите договори.
6.2. Предимствата на електронните трудови досиета за рабещите от разстояние.ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Към настощия момент и началник на отдел с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване" към Омбудсмана на Република България.

Цена: 140 лв.  (168 лв. с ДДС).

В цената е включено: 
- презентация предоставена от лектора, допълнителни материали;
- обяд от реномирана кетъринг фирма, кафе паузи.
Начин на плащане:
по банков път
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.


Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com