Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Формат: 
ОнлайнZOOM
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingНашето събитие е отлична възможност да се информирате за най-новите промени в:

- трудовото законодателство;
- кодекса на труда:
- електронно трудово досие, стара възможност с нови измерения
- регистър на заетостта и единен електронен трудов запис
- уредбата, касаещи работа от разстояние
- предвижданите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Ние ценим вашето време и сме сигурни, че информацията, която ще Ви поднасе вощещия експерт в трудовото право Теодора Дичева ще бъде полезна за Вашата работа и интригуваща за Вас.
Бъдете информирани, очакваме Ви на нашия семинар!


ОСОНОВНИ ТЕМИ:
1.Задължения на работодателите в началото на 2024 г.: отчитане на извънредния труд, изготвяне на списък с работни места за трудоустроени и списък с работни места за изпълнение на квоти по Закона за хората с увреждания, уведомяване на работниците за дължимия им се платен годишен отпуск и др.

2.Преглед на промените в Кодекса на труда от 2023 г:
2.1.Електронно трудово досие, стара възможност с нови измерения:
- Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
- Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите - изисквания и ограничения в Наредбата а вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
- Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
- Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя и за осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.
2.2. Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис:
- Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
- Какво предвижда Кодекса на труда за електронния трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите и за държавните служители.
- Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване в държавната администрация.

3. Промени касаещи работа от разстояние – новите моменти и основни изисквания, които не са променени, но са от особена важност за всеки работодател който има или планира да наеме работници в home office.
-Новите изискванията към работното място, които да осигурят здравословни и безопасни условия на труд
-промените в Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които да гарантират правото на БЗР на работещите от дома.
-Допълнението на легалната дефиниция на „работно място“ в §1, т. 4 от ДР на КТ.
-Гарантиране на „правото на изключване“ на работниците и договаряне на изключения в КТД или индивидуален трудов договор.
-Нов и съществуващ от преди промените ред за отчитане на работното време.
-Изисквания за предоставяне на информация на работниците и служителите при използването на алгоритмичното управление (и т.нар. изкуствен интелект) при организирането на работата и новото задължение на работодателите да създадат възможност на работниците да се поискат преразглеждане от човек на взетите автоматизирани решения, когато се засягат техните права.
-Новите легални дефиниции за „Информационна система за алгоритмично управление“ и на „Автоматизирана система за отчитане на работното време“.

4.Как с промените в Кодекса на труда беше предвидена отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители, с което се транспонираха изискванията на Директива 2014/67/ЕС.

5.Предвижданите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските:
-Как с промените ще бъде предвиден по-дълъг платен годишен отпуск и на кои категории работници ще се дължи такъв удължен платен годишен отпуск.
-Редът за ползване на отпуска по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата или от един от родителите на майката или бащата въз основа на писмено заявление.
-Промени в редът за ползване на отпуска по чл. 164б, ал. 2 от КТ от осиновителя или от родителите на осиновителката или на осиновителя.Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство.

Цена: 140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

 
Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com