Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание на курса:

Лектор: Теодора Дичева
1.
 Нови изисквания и възможности за работодателите и командированите  лица от 28 март 2023 г. предвидени в Наредбата за командировките в страната (НКС) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Лектор: адв. Зорница Димитрова
2. ПРОМЕНИ в Наредбата за командировките в страната.
Документиране на командировките.
2.1. Издаване на командировъчна заповед
2.2. Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.
2.3. Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.

3. ПРОМЕНИ в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Приложно поле. Документиране на командировките.
3.1. Издаване на командировъчна заповед
3.2. Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.
3.3. Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.

4. Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
Приложно поле. Документиране на командировките.
4.1. Подписване на допълнително споразумение
4.2. Изплащане на допълнително възнаграждение.
4.3. Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.

5. Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България.
Особености при попълването на различните образци.

Лекторски екип: 
Теодора Дичева - експерт трудово право
адв. Зорница Димитрова - експерт данъчно и осигурително право

Формат:
Онлайн - 
в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(Учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации