Продължителност на семинара:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 12:45 ч. Обучение
Формат: хибриден семинар
онлайн - zoom.us
присъствено - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5


През 2023 г. в Търговския закон беше въведен нов вид дружество – дружество с променлив капитал

Семинарът е посветен на особеностите на дружеството с променлив капитал при неговото учредяване, съдържанието на членствените права и задължения и възможностите за прехвърляне на дружествен дял, неговите органи – общо събрание на съдружниците и управителен съвет (или управител), преобразуването, прекратяването и ликвидацията му. Паралелно ще бъде направена съпоставка с двете най-разпространени дружества – ООД и АД.


Основни теми:
1. Същност и учредяване.
2. Капитал.
3. Дружествен дял – същност, книга на съдружниците, прехвърляне и особени права и забрани, права/опции на наети лица.
4. Членство – придобиване и прекратяване, членствени права и задължения.
5. Общо събрание на съдружниците – компетентност, свикване и провеждане, кворум и мнозинство, представителство на съдружник.
6. Управителен съвет – членове и мандат, задължения и отговорност, заседания и приемане на решения, управител.
7. Преобразуване.
8. Прекратяване и ликвидация.
9. Принудително изпълнение върху дружествен дял.

Лектор: доц. д-р Николай Колев. 
В момента е доцент в Нов български университет, където води курсове по търговско право, вещно право, банково право, застрахователно право. Същевременно работи и като доцент в Института за държавата и правото при БАН, където е Председател на Научния съвет. Публикувал е три монографии и над 90 статии и студии в български и чужди правни издания.
Адвокатската му практика е съсредоточена върху консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки.


Цена140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.
- кафе пауза.
Начин на плащане:
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  


Удостоверение:
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 


Не се приемат регистрации