НОВО

Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Формат
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5

CBAM е един от елементите на Зелената сделка на Европейския съюз (ЕС) и има за цел да изравни т.нар. „въглеродна цена“ на стоки произведени в ЕС и на вносните стоки.
Вносителите в ЕС ще следва да закупуват въглеродни сертификати, съответстващи на въглеродната цена, която би била платена, ако стоките бяха произведени съгласно правилата на ЕС.
Семинарът е насочен към компании, които внасят от трети страни (извън ЕС) стоки от желязо/стомана, алуминий, цимент, торове, водород и електричество.
За тези компании възникват задължения за събиране на информация отчетност по правилата за СВАМ.


Основно теми:

1. Групи стоки попадащи в обхвата на CBAM.
2. Преходен период по прилагане на механизма:
- задължения за вносителите;
- методи за изчисляване на вложените въглеродни емисии в стоките;
- тримесечни CBAM доклади.
3. Финална фаза по прилагане на механизма:
- одобрен CBAM декларатор;
- CBAM сертификати;
- CBAM сметка.

Лекторски екип: 
Владислав Ханджиев е директор данъчни услуги в PwC България с фокус върху косвените данъци.
Има над 15 години опит и е участвал в множество данъчни проекти за някои от най-големите компании в България. Има магистратура по счетоводство и контрол, както и е член на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители във Великобритания (АССА).
Валентин Божилов е старши сътрудник в PwC България с фокус върху митнически и акцизни услуги предлагани от компанията.
Има над 10-годишен опит в сферата на митническите въпроси. Заемал е различни длъжности в Агенция ,,Митници“ и структурите на Европейската комисия. Завършил е право в Софийския университет.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации