Добре дошли
в сайта на ТБС консултинг!

Бизнес етикет, поведение и протокол
с Мария Касимова-Моасе

Водещ курса: Росен Йорданов

Преговори и управление на конфликти

Данъчно облагане на доходи на местни и чуждестранни лица
Особености при деклариране на доходи с международен елемент
Новите правила за хибридни несъответствия и за трансфери между отделни части на едно предприятие, разположени в различни юрисдикции

Задълженията на работодателите от началото на 2020 г.
Промени в социалното осигуряване. Новата Наредба № Н-13 от 2019
Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2020

arrow
arrow

Предстоящи курсове

Януари 2020
Ajax Loader

Семинари Курсове Изложения

Курсове

Обученията, които предлагаме  имат за цел да разширят професионалните знания и умения

Семинари

Запознаваме с най-новите и актуалните промени в нормативната уредба

Предстоящи Курсове

Списък на предстоящите събития организирани от TBS consulting, може да разгледате от тук

Европейски програми

Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти

Изложения

Ежегодно организираме посещение на THE BIG 5 Международно изложение

Контакти

гр. София 1202,  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5