logo

Добре дошли в сайта на ТБС Консултинг ЕООД

Основна дейност на фирма ТБС консултинг повече от 20 години е провеждане на квалификационно обучение в страната и чужбина, бизнес обучения, фирмени мероприятия, семинари, конференции.

Нашата основна цел е чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволим високите изисквания на клиентите ни.

Предлагаме широк спектър от тематика за обучения: безопасност и здраве, пожаробезопасност, строителство, качество, мениджмънт, подготвяме оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, счетоводство и др. Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Начало
Предстоящи Курсове
#

24.09.2017

Обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност "Недвижими имоти"

25.09.2017

Промени в Кодекса на труда, КСО, НРВПО в сила от 1 юни 2017 и 1 януари 2018. Сумирано изчисляване на работното време

27.09.2017

Начисляване и внасяне на данък върху разходите в натура по реда на ЗКПО. Командироване и изпращане на работници и служители по предоставяне на услуги в държави членки на ЕС.

28.09.2017

Управление на строителни отпадъци. Новости в ЗУТ и ЗУО.

01.10.2017

Обучение по логотерапия

03.10.2017

Управление на емоциите в офиса

06.10.2017

Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица от България. Данъчно облагане на доходи на местни лица от чужбина

10.10.2017

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата

13.10.2017

Осигуряване на достъпна архитектурна среда. Безопасност на площадките за игра

17.10.2017

Ефективни продажби

17.10.2017

Тематично обучение за възложители, свързано с реализацията на Националната програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

18.10.2017

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и на влаганите в строежите строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите

19.10.2017

Промени в Кодекса на труда, КСО, НРВПО в сила от 1 юни 2017 и 1 януари 2018. Сумирано изчисляване на работното време

20.10.2017

Начисляване и внасяне на данък върху разходите в натура по реда на ЗКПО. Командироване и изпращане на работници и служители по предоставяне на услуги в държави членки на ЕС

24.10.2017

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика

27.10.2017

Еднократни и годишни корекции на ползван данъчен кредит. Счетоводно отчитане и документиране, данъчно третиране по ЗДДС

07.11.2017

Коучинг умения за мениджъри

08.11.2017

Организация и приложение на нормативната уредба за облагане доходите на физическите лица

09.11.2017

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ: Технология на съставяне на бюджети

17.11.2017

Справяне с възражения

23.11.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

25.11.2017

Международно изложение за строителство и строителна индустрия - THE BIG 5- Dubai,2017

27.11.2017

Държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване. Нормативна уредба и практика.

28.11.2017

Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет на строителните предприятия за 2017 г.

04.12.2017

Изграждане на екипна съвместимост

12.12.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.