logo

Добре дошли в сайта на ТБС Консултинг ЕООД

Основна дейност на фирма ТБС консултинг повече от 20 години е провеждане на квалификационно обучение в страната и чужбина, бизнес обучения, фирмени мероприятия, семинари, конференции.

Нашата основна цел е чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволим високите изисквания на клиентите ни.

Предлагаме широк спектър от тематика за обучения: безопасност и здраве, пожаробезопасност, строителство, качество, мениджмънт, подготвяме оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, счетоводство и др. Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Начало
Предстоящи Курсове
#

17.04.2017

Обучителен семинар - Ню Йорк, Вашингтон и Тампа, САЩ

19.04.2017

Управление на проекти съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове

05.05.2017

Справяне с възражения

19.05.2017

Координатор по безопасност и здраве в строителството

28.05.2017

Обучение по логотерапия

07.08.2017

Курс за оценители на "Недвижими имоти". Обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност

03.09.2017

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и на влаганите в строежите строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите

01.10.2017

Международно изложение за строителство и строителна индустрия - THE BIG 5- Dubai,2017