Добре дошли,
в сайта на ТБС консултинг!

Международно изложение за строителство и строителна индустрия
THE BIG 5 -Дубай | 03-08 декември 2023 г.

Image is not available

Изграждане на устойчив корпоративен и продуктов БРАНД

Лектор: проф. д-р Боян Дуранкев

Лекторски екип:
Евгения Попова, Моника Петрова, Димитър Войнов

МОДУЛЕН СЕМИНАР: Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО за 2023 г. Подготовка за годишното счетоводно приключване и данъчно облагане на 2022 г.

Лектор: Теодора Дичева

Трудови правоотношения - Администриране на персонал

Промените в МСС/МСФО,
приложими за финансовите отчети за 2022г.

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Етикет на масата и добри маниери

Лектор: Мария Касимова-Моасе

arrow
arrow

Семинари Курсове Изложения

Курсове

Обученията, които предлагаме  имат за цел да разширят професионалните знания и умения

Семинари

Запознаваме с най-новите и актуалните промени в нормативната уредба

Предстоящи Курсове

Списък на предстоящите събития организирани от TBS consulting, може да разгледате от тук

Европейски програми

Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти

Изложения

Ежегодно организираме посещение на THE BIG 5 Международно изложение

Контакти

гр. София 1202,  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5

 

НА НАС СЕ ДОВЕРИХА

arrow
arrow