logo

Добре дошли в сайта на ТБС Консултинг ЕООД

Основна дейност на фирма ТБС консултинг повече от 20 години е провеждане на квалификационно обучение в страната и чужбина, бизнес обучения, фирмени мероприятия, семинари, конференции.

Нашата основна цел е чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволим високите изисквания на клиентите ни.

Предлагаме широк спектър от тематика за обучения: безопасност и здраве, пожаробезопасност, строителство, качество, мениджмънт, подготвяме оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, счетоводство и др. Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Начало
Предстоящи Курсове
#

20.02.2018

Промени в пенсионното осигуряване – 2018г.

21.02.2018

Промени в трудовото законодателство, НРВПО и др. Нормативни актове от края на 2017 и началото на 2018 г.Промени в Държавното обществено осигуряване през 2018 г.

27.02.2018

Промени в социалното осигуряване през 2018 г. Командироване на работници в ЕС

28.02.2018

Бизнес етикет и комуникационни умения с Мария Касимова-Моасе

02.03.2018

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

07.03.2018

Умения за интервюиране и подбор на персонала

08.03.2018

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата

13.03.2018

Модул 1: Мотивиране на колеги

15.03.2018

Задължения и отговорности на участниците в инвестиционния процес при прилагане на новата Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ)

16.03.2018

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

20.03.2018

Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти

23.03.2018

Данъчно облагане на трансгранични доходи и печалби – защо прилагаме СИДДО и кога имаме нужда от тях?

28.03.2018

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

02.04.2018

Презентационни умения

11.04.2018

Бизнес етикет и комуникационни умения с Мария Касимова-Моасе

17.04.2018

Новият стандарт за приходите МСФО 15. Приходи от договори с клиенти

17.04.2018

Модул 2: Подбор на екип

15.05.2018

Модул 3: Планиране

14.06.2018

Модул 4: Отчитане – наблюдение и оценка на изпълнението

17.06.2018

Сертификационно обучение по Схема Терапия ISST