Добре дошли
в сайта на ТБС консултинг!

Маркетинг и маркетингови комуникации

Водещ курса: проф. д-р Боян Дуранкев

Бизнес етикет, поведение и протокол
с Мария Касимова-Моасе

Изкуството на продажбите и убеждаваща комуникация

Водещ курса: Радослав Благоев

Приложение на Закона за обществени поръчки
при предоставяне на услуги по проектиране и надзор

24 юни 2019 г.

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Промените в международните стандарти за
финансово отчитане за 2019 г.

arrow
arrow

Предстоящи курсове

Май 2019

Семинари Курсове Изложения

Курсове

Обученията, които предлагаме  имат за цел да разширят професионалните знания и умения

Семинари

Запознаваме с най-новите и актуалните промени в нормативната уредба

Предстоящи Курсове

Списък на предстоящите събития организирани от TBS consulting, може да разгледате от тук

Европейски програми

Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти

Изложения

Ежегодно организираме посещение на THE BIG 5 Международно изложение

Контакти

гр. София 1202,  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5