logo

Добре дошли в сайта на ТБС Консултинг ЕООД

Основна дейност на фирма ТБС консултинг повече от 20 години е провеждане на квалификационно обучение в страната и чужбина, бизнес обучения, фирмени мероприятия, семинари, конференции.

Нашата основна цел е чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволим високите изисквания на клиентите ни.

Предлагаме широк спектър от тематика за обучения: безопасност и здраве, пожаробезопасност, строителство, качество, мениджмънт, подготвяме оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, счетоводство и др. Програмите на обученията ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Начало
Предстоящи Курсове
#

05.11.2017

Обучение по логотерапия

21.11.2017

Справяне с възражения

23.11.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

24.11.2017

Международно изложение за строителство и строителна индустрия - THE BIG 5- Dubai,2017

27.11.2017

Държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване. Нормативна уредба и практика.

28.11.2017

Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет на строителните предприятия за 2017 г.

29.11.2017

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ – ПРИНЦИПИ И ПРАКТИЧЕСКИ СЛУЧАИ

30.11.2017

Еднократни и годишни корекции на ползван данъчен кредит. Счетоводно отчитане и документиране, данъчно третиране по ЗДДС

04.12.2017

Управление на екип и екипна съвместимост

05.12.2017

Координатор по безопасност и здраве в строителството

12.12.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

14.12.2017

Промени в ДОПК през 2017 г. Новости в практиката на НАП по прилагането на ДОПК. Подаване на коригиращи декларации.

15.12.2017

Бюджетното предприятие като данъчно задължено лице

18.12.2017

АНАЛИЗ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГЛАВНАТА КНИГА И ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ