Основната дейност на фирма ТБС консултинг  вече 20 години е провеждане на квалификационно обучение в страната и чужбина, бизнес обучения, фирмени мероприятия, семинари, конференции.

Нашата основна цел е чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволим високите изисквания на клиентите ни.

Предлагаме широк спектър от тематика за обучения: безопасност и здраве, пожаробезопасност, строителство, качество, мениджмънт, подготвяме кандидати за придобиване на оценителска правоспособност за недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, счетоводство и др.

Програмите на курсовете ни са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Ние можем да предложим и фирмени обучения в удобни за вас време и място по предварително съгласувана програма.