ТБС консултинг ЕООД със съдействието на Съвета за регулиране и управление на водите в Централна Холандия, организират
семинар на тема:

Мениджмънт на вик операторите в условията на единния европейски пазар - условия и тенденции.
Обмяна на опит  по управление  на водите в Холандия

Продължителност: 28.11-2.12.2011
Място на провеждане: Амстердам, Холандия

По време на семинара ще се посетят предприятие за пречистване на питейни води и предприятие за пречистване на отпадъчни води /Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland/HDSR/, съоръжения предназначени за предпазване на населението от наводнявания.
Предвидени са срещи в Хага с ръководители и специалисти от Холандската асоциация на водните власти, съюза на водоснабдителните дружества в Холандия.
На тези срещи участниците ще бъдат запознати с мениджмънта на водната инфраструктура в Холандия, собствеността, финансирането на ВиК системите, ПЧП, използването на съвременни технологии, оборудване и материали гарантиращи устойчиво развитие и намаляване на загубите във водоснабдителните системи, с приложението на европейските стандарти за качеството на питейната вода в условията на практическото приложение на Eвропейското законодателство.

Целева група:

Семинарът е предназначен за управители, главни инженери, счетоводители и специалисти от ВиК дружествата.

За по-голяма ефективност на посещението е желателно да ни изпратите предварително въпроси, които бихте желали да бъдат дискутирани по време на срещите.

Желаещите да участват в семинара, да изпратят своята заявка за участие не по късно от 11.11.2011г.