Професионално развитие и лична ефективност

Обученията, които предлагаме имат за цел да разширят професионалните знания и умения на управленските екипи и отделните служители.
Основен акцент в тях е надграждане на специфични компетентности сред различните професионални общности. За по-голяма ефективност на обученията, сме засилили партньорството си с ключови институции.

Метод на водене на обученията
Интерактивни обучения -  с използване на групови обсъждания, индивидуални и групови упражнения, симулации, ролеви игри и работа по казуси. Казусите се доближават до реалнатите работни ситуации във вашите организации.
Приятната обстановка предразполага всеки участник да разгарне потенциала си,  насърчава обмена на опит между участниците и установяване на нови бизнес отношения.

Форма на провеждане
Отворени курсове - свързани с идентифицирането на проблеми касаещи представители на различни организации;
Корпоративни обучения - провеждат се в рамките на дадена организацията и напълно са адаптирани към нейните потребности;
Обучения по поръчка - провеждат се с цел удовлетворяване на специфични потребности на дадена организация и могат да бъдат по теми извън посочените.

Условия за участие в обученията
Заявки за обучения, за които има обявена дата се подават електронно директно от нашия сайт. Заявката е активна след получаване на потвърждение по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail или с SMS на посочения телефон за контакти.
Заявки за корпоративни и обучения по поръчка, се заявяват на тел.: 0888 603724.

Нашите предложения

Ajax Loader