ТБС Консълтинг ООД  организира извънреден курс за подготовка за новооткрития конкурс на ЕПСО за асистенти - EPSO/AST/129/13
(виж http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/ast3_cycle/index_en.htm)

Дата на провеждане: 1 и 2 февруари 2014 г.

Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting

 

Новият конкурс на ЕПСО за постоянна работа в европейските институции е открит на 5 декември 2013 г. с краен срок за регистрация на кандидатите до 14 януари 2013 г. Очаква се първата фаза на конкурсните изпити /която включва 6 теста/ да се проведе през м.февруари - м. март от настоящата година.

В процедурата мога да участват кандидати в областите:
•Счетоводство/финансов мениджмънт
•Икономика/финанси
•Право

С оглед на бързата подготовка на българските кандидати за участие в  конкурса ТБС Консуллтинг ще проведе извънредно обучение с участието на лектора Мими Йотова. Тя е автор и лектор на множество обучения в тази област като в продължение на 10 години развива своята богата експертиза и ноу-хау за конкурсите, организирани от Европейската служба за подбор на персонала /ЕПСО/. Нейният курс е изграден изцяло на базата на реални участия на български кандидати в конкурсите за работа в европейските институции. Мими Йотова се ползва  с голяма популярност сред нейните курсисти, тъй като множеството от тях са преминали успешно през европейските конкурси и вече работят в различни служби, институции и агенции на ЕС.

Участието Ви в този интензивен курс Ви гарантира успешна подготовка за конкурса. В рамките на обучението лекторът ще представи систематизирано ключовите стъпки и изпити на конкурсната процедура съобразно новата методика на ЕПСО, ще Ви даде практически указания и съвети за конкурсните изпити и ще отговори на Вашите практически въпроси. В допълнение ще Ви бъде предоставен и богат пакет от най-добрите материали и помагала за подготовка за предстоящите изпитни тестове.

Курсът ще обхване следните основни теми:
•Какви позиции, нива и функции имат асистентите като основна функционална група в европейската публична администрация

•Какво представлява новата конкурсната процедура за асистенти
= Какви са изискванията към кандидатите
= Пътят на регистрация за конкурса и на избор на дата и място за провеждане на изпитните тестове
= Какви фази и изпити включва, Как и къде ще се проведат изпитните тестове
•Какво представляват изпитните тестове (детайлно представяне на различните изпити и провеждане на симулация на реалните тестове)
•Как най-ефективно да се подготвим за различните видове тестове (практически съвети,  указания и материали.