Продължителност на обучението:  8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участие: онлайнОсновни теми на курса:
1. Командироване на български граждани на работа в държава-членка на ЕС. Промени в Кодекса на труда и в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
2. Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, свързани с командироване на работници в сила от 1.03.2021 г.
3. Промени в подаване на декларации обр. № 1 за командировани служители.
4. Командироване на международните шофьори. Приемане на законодателния пакет „Европа в движение“. Очаквани промени в социалното осигуряване на лицата, заети в международните пътни превози.
5. Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България. Особености при попълването на различните образци.
6. Нова процедура за оттегляне на удостоверение А1 в сила от 1.01.2021 г.
7. Особености при командироване на работници в държави извън ЕС. Работа на граждани от страни извън ЕС в България.
8. Актуална практика на Съда на Европейския съюз при определяне на приложимото осигурително законодателство.
9. Въпроси отговори.

Водещ курса: адвокат Зорница Димитрова –  експерт по данъчно и осигурително право 

Форма на участие: онлайн  
Курсът ще се проведе чрез платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат линк за достъп в платформата и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие: компютър и стабилна интернет връзка.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации