нов курс

Продължителност на курса: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайнОсновно съдържание на курса:
1Възможности за договаряне на работно време в трудовия договор. Възможности за разпределение на работното време и начини за отчитане на работното време, определени в Правилника за вътрешния трудов ред.

2
. Основните изисквания към работодателите при въвеждане на сумираното изчисляване на работното време в предприятието.
2.1. Нормиране на труда: изготвяне и изменение на графика;
2.2. Кога се преизчисляват нощните часове в дневни;
2.3. Как се изчислява и промея нормата на продължителност на работното време;
2.4. Максималната продължителност на работното време при работа на смени:
  - без въведено сумирано изчисляване на работното време;
  - при въведено сумирано изчисляване на работното време;
2.5. Особености в разпределението на работните смени и почивките при непрекъсваем и непрекъснат режим на работа;
2.6. Работа на смени при подневно и сумирано изчисляване на работното време – възможности и ограничения;
2.7. Ползване на отпуски, разрешени им в работни дни и в календарни дни.

3. Новата възможност от началото на 2021 година за сключване на Споразумение в административното производство за намаляване на санкцията до 70 на сто от минималния размер (чл. 415г от КТ) и по-новата възможност в ЗАНН от края на 2021 година за заплащане на 80 на сто от определената в наказателното постановление глоба или имуществена санкция (чл.79б от ЗАНН).

4. Новото задължение в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, което ще започне да се прилага от м. януари 2022 година.
4.1.
Стари задължения на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на годината по Кодекса на труда и Закона за здравословните и безопасни условия на труд и административните услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите и работниците.ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие: онлайн 
Чрез  платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат линк за достъп в платформата и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Необходими са Ви само компютър и стабилна интернет връзка.
 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации